English    Norsk    Forum View my Message Forum
Free Forums by Bravenet.com


To the right is a Standard 80 mm engine. Til høyre ser du en Standard 80 mm motor.


My name is Bill Brox, and I am from northern part of Norway.
From my childhood I have always been around Ferguson /
Massey Ferguson tractors.
I am also very interested in older Mercedes Benz trucks from the 1960ties and 70ties.
I like American cars too, and some other older cars, and I might write a little about politics and things about society too.

Mitt navn er Bill Brox, og jeg er fra Nord Norge.
Helt fra barnsben av har jeg vært rundt omkring Ferguson /
Massey Ferguson traktorer.
I tillegg er jeg veldig interessert i eldre Mercedes Benz lastebiler fra 1960 og 70 tallet.
Jeg liker også Amerikanske biler, og andre gamle biler og det kan hende jeg skriver litt om politikk og samfunnsspørsmål også.


I am a novice at making websites, so don't expect any fancy colors and such
But, I hope the code I write manually will work on all computers, and not create
any havoc. I will not be using cookies either
I will most likely be slow in changing things.


Jeg er en amatør når det gjelder å lage nettsider, så ikke forvent flotte farger og en masse dill-dall
Jeg håper koden jeg skriver manuellt vil fungere på alle datamaskiner, og ikke skape
unødig spetakkel for folk. Jeg vil heller ikke bruke cookies

Currently I live in California, USA. For tiden bor jeg i California, USA


Below you see my MF 65 Mk I.    Under ser du min MF 65 MkI.